English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

Trang chủ | Giới thiệu | Danh sách nhân lực khoa học

DANH SÁCH NHÂN LỰC KHOA HỌC CHÍNH

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG (VESDI)

Năm 2017

TT

Họ và tên

Năm sinh

GT

Học hàm

Học vị

Chuyên ngành

Ban lãnh đạo

1

Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng

1952

Nam

GS

TSKH

Địa lý, Môi trường

2

Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng

1972

Nam

 

ThS

Địa chất, Môi trường

3

Trần Yêm, Phó Viện trưởng

1948

Nam

PGS

TS

Địa lý, Môi trường

4

Dương Đức Bình, Phó Viện trường

1980

Nam

 

ThS

Môi trường

Văn phòng Viện

1

Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH VESDI

1931

Nam

GS

TS

Thủy văn, Môi trường

2

Nguyễn Thị Việt Trâm, Chánh Văn phòng

1984

Nữ

 

ThS

Môi trường

3

Đặng Trung Thuận

1938

Nam

GS

TSKH

Địa chất, Môi trường

4

Phạm Trung Lương

1955

Nam

PGS

TS

Du lịch, Môi trường

5

Võ Trí Chung

1938

Nam

 

ThS

Lâm nghiệp, Sinh thái

6

Hoàng Thị Nguyệt

1980

Nữ

 

CN

Ngoại ngữ, Kế toán

7

Nguyễn Thị Bích Hòa

1990

Nữ

 

CN

Bảo hộ lao động

8

Phạm Tiến Dũng

1990

Nam

 

ThS

Môi trường

9

Hoàng Lan Hương

1990

Nữ

 

CN

Kế toán

Chi nhánh Bắc Trung Bộ

1

Trần Ngọc Lân, Phó trưởng Chi nhánh

1958

Nam

PGS

TS

Sinh học

2

Hoàng Văn Sơn, Phó Trưởng Chi nhánh

1956

Nam

 

TS

Sinh học

3

Đặng Anh Phương

1968

Nữ

 

CN

Xã hội học

Chi nhánh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1

Trần An Phong, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh

1937

Nam

GS

TSKH

Nông nghiệp

2

Nguyễn Minh Anh

1974

Nam

 

CN

Môi trường

3

Nguyễn Thị Mỹ Hà

1980

Nữ

 

CN

Môi trường

4

Nguyễn Thị Bích Vân

1977

Nữ

 

CN

Môi trường

5

Nguyễn Thanh Lê, Phó Trưởng Chi nhánh

1975

Nam

 

CN

Môi trường

6

Nguyễn Thị Kim Anh

1979

Nữ

 

CN

Kế toán

Chi nhánh phía Nam

1

Nguyễn Quốc Luân

1972

Nam

 

ThS

Công nghệ Môi trường

2

Hoàng Diệu Thuý

1978

Nữ

 

ThS

Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (REC)

1

Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng kiêm GĐ Trung tâm

1972

Nam

 

HVCH

Địa chất, Môi trường

2

Nguyễn Minh Giảng

1981

Nam

 

ThS

Công nghệ Môi trường

3

Dương Thị Thùy Dương

1974

Nữ

 

CN

Sinh học

Trung tâm Tư vấn Chính sách và Giám sát Môi trường

1

Dương Đức Bình, Phó Viện trường kiêm Giám đốc Trung tâm

1980

Nam

 

ThS

Môi trường

2

Lê Kim Thoa

1979

Nữ

 

ThS

Môi trường

3

Phan Quốc Phong

1977

Nam

 

ThS

Môi trường

4

Nguyễn Minh Phước

1992

Nam

 

CN

Môi trường

5

Trần Tiến Thành

1992

Nam

 

KS

Môi trường

6

Nguyễn Xuân Sinh

1992

Nam

 

KS

Môi trường

7

Lê Thị Huệ

1992

Nữ

 

CN

Môi trường

VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®