CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

 • Các đề tài dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ (chủ trì)
 • Các đề tài cấp tỉnh, thành phố (chủ trì)
 • Quan trắc và giám sát môi trường
 • Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Lĩnh vực phát triển công nghiệp
  • Lĩnh vực phát triển năng lượng (chi tiết)
 1. Các dự án hợp phần Năng lượng nông thôn (phần các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau…). WB-EVN, 2003-2007.
 2. Các dự án hợp phần Năng lượng nông thôn (các tỉnh phía Bắc: Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Điện Biên…). WB, 2003-2008.
 3. Dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh – Sóc Sơn, 2005 (WB).
 4. Dự án thủy điện Dam Bri, Lâm Đồng, 2004 (EVN).
 5. Dự án thủy điện sông Bung, Quảng Nam, phần khảo sát môi trường và Đa dạng sinh học, 2005 (EVN).
 6. Dự án thủy điện Asap (Thừa Thiên – Huế), 2006 (EVN).
 7. Dự án nhiệt điện Mông Dương 1, 1000 MW Quảng Ninh, 2006 (ADB)
 8. Dự án nhiệt điện Mông Dương 2, 1200MW Quảng Ninh, 2007 (AES-Mỹ)
 9. Dự án Trung tâm Điện lực Bình Thuận, 4000MW, Bình Thuận, 2007 (EVN)
 10. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 1200MW, 2008 (QSCG, Trung Quốc – EVN)
 11. Dự án Trung tâm Điện lực Kiên Lương, Kiên Giang, 4400MW, 2008-2009 (Tập đoàn Tân Tạo – EVN)
 12. Dự án Nhà máy điện Khu liên hợp thép Formosa, Hà Tĩnh, 2009 (Formosa – Đài Loan)
 13. Dự án Trạm biến áp và đường dây cao thế 110kV tại công ty luyện đồng Lào Cai, 2012 (Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1).
 14. Dự án Xây dựng tuyến cáp ngầm 110kV cáp điện cho trạm biến áp 110kV Thanh Xuân (Công ty Cổ phần Tư vấn Điện 1), 2013.
 15. Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập II, tỉnh Nghệ An, 2017.
 16. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Đạ Sah, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, 2018-2019
  • Lĩnh vực phát triển giao thông
  • Lĩnh vực giáo dục, du lịch – giải trí, đô thị
  • Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi phát triển nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học
 • Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
 • Các đề tài, dự án liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Các dự án này có một số dự án vận động chính sách

 1. Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam. Quỹ Châu Á (TAF), 2009-2010
 2. Nghiên cứu đề xuất chính sách cải tiến việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức Oxfam Anh, 2010-2011.
 3. Xây dựng cơ chế chính sách đối với cộng đồng địa phương ĐBSCL trong chia sẻ ứng phó với biến đổi khí hậu: thích ứng với lũ, nước biển dâng, giảm thiểu tác hại xâm nhập mặn, WWF và GIZ, 2011