/Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo luật bảo vệ môi trường

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo luật bảo vệ môi trường

Tham vấn Cộng đồng trong vấn đề ĐTM của dự án rất quan trọng. Hội Thảo góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo số 5, điều 20 và 21. Cần quan tâm đến thời gian tham vấn, các tổ chức xã hội và khoa học công nghệ, tham vấn trực tiếp với cộng đồng.

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo luật bảo vệ môi trường

;

26/9/2013 3:27:30 PM
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Viện Môi trường và phát triển bền vững đã phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến của cộng đồng về  Dự thảo Luật  bảo vệ môi trường.
Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng Viện Môi trường và phát triển bền vững, GS.TS Lê Thạc Cán Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện MTPTBV, Ông Dương Minh Tiến, Vụ Chính sách Pháp chế – Tổng cục Môi trường, cùng nhiều đại diện của các cơ quan, chính quyền, xã hội.

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Minh Tiến, cho biết Dự thảo luật Bảo vệ Môi trường có thêm 4 chương, 28 điều so với Luật Bảo vệ Môi trường 2005. Dự thảo luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cho đến nay đã đã được ban soạn thảo chỉnh sửa từ phiên bản số 0 đến phiên bản số 5. Ban soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến các của các bộ, ban ngành, địa phương và các cơ quan trong và ngoài nước. Ông Dương Minh Tiến mong qua hội thảo này, sẽ thu được nhiều ý kiến đóng góp quí báu của các vị đại biểu về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường.

 

Tại hội thảo GS.TS Lê Thạc Cán cũng cho biết việc Tham vấn cộng đồng trong vấn đề ĐTM của Dự án rất quan trọng, nhiều báo cáo ĐTM của nhiều dự án ở Việt Nam đã thực hiện việc tham vấn cộng đồng một cách đầy đủ, đối tượng được tham vấn gồm nhiều thành phần, cơ quan, tổ chức có liên quan đến các vấn đề môi trường của dự án.

Các vị đại biểu tham dự hội thảo đã có nhiều đóng góp quí báu về Dự, thảo Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời góp ý dự thảo số 5, điều 20 và điều 21, cần phải quan tâm đến các vấn đề như: thời gian tham vấn cộng đồng, nên tham vấn các tổ chức xã hội, khoa học công nghệ…