/Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Hiện nay VESDI đang tiến hành quan trắc môi trường cho 2 dự án:;
1. Xây dựng nhà ga T2 Sân bay Nội Bài (Hà Nội)
2. Xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương II (Quảng Ninh)