Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

164.jpg

Cách đây 20 năm, ngày 16/10/1995, VACNE đã quyết định thành lập Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững, là một cơ sở khoa học và công nghệ trực thuộc VACNE với nhiệm vụ tạo tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, triển khai, tư vấn về khoa học và công nghệ môi trường, phản biện về khía cạnh môi trường các chương trình và dự án phát triển. Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu – triển khai các đề tài dự án trong nước và hợp tác quốc tế. Sau gần 5 năm hoạt động, Trung tâm được đổi tên thành Viện Môi trường và Phát triển bền vững gọi tắt là VESDI với quy mô và hoạt động ngày càng lớn mạnh.

 ;

 
 
 
 
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải – Viện trưởng VESDI phát biểu
 
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải – Viện trưởng VESDI cho biết, trong những năm qua, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, VESDI đã triển khai nhiều loại hình hoạt động tập trung vào nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững; tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức và thông tin, nâng cao nhận thức về môi trường và phát triển bền vững phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, các trường đại học, tổ chức xã hội và cộng đồng nhân dân; thực hiện tư vấn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch triển khai các biện pháp kỹ thuật và công nghệ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, hồi phục, cải thiện chất lượng môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các chiến lược/quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường tại các địa phương, khu công nghiệp, nhà máy, vùng nông nghiệp, công trình xây dựng; hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế theo các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai. Với những nhiệm vụ đó, trong 20 năm qua, VESDI đã triển khai hàng trăm các đề tài, dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển năng lượng, giao thông, du lịch, giải trí, đô thị, nông nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững…..
 
 
TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu
 
Cũng trong bài phát biểu của mình, TSKH Nghiêm Vũ Khải đã đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên VESDI đã đạt được trong 20 năm qua. Trước xu thế hội nhập thế giới và trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng chung ASEAN, ông cũng đề nghị VESDI nâng cao hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
 
 
Tập thể, cá nhân của VESDI nhận bằng khen của VACNE
 
Ghi nhận những thành tích đạt được của VESDI, TS Nghiêm Vũ Khải thay mặt cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng bằng khen và phần thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Cũng nhân dịp này, VACNE cũng trao tặng phần thưởng cho một số nhà khoa học đã có đóng góp vào sự trưởng thành và lớn mạnh của VESDI.