VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO…

BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp của người dân vào sự nghiệp BVMT chưa được tạo điều kiện rộng…

Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Môi…

Cách đây 20 năm, ngày 16/10/1995, VACNE đã quyết định thành lập Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững, là một cơ sở khoa học và công nghệ trực thuộc VACNE với nhiệm…

An ninh nguồn nước và quản lý lưu…

Trong các vấn đề về quản lý tài nguyên thiên nhiên, an ninh nguồn nước đang trở thành một trong những thách thức lớn cho tương lai của Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố…

Lồng ghép tiêu chí ĐDSH trong Đánh giá…

Đánh giá và giảm thiểu tác động lên đa dạng sinh học (ĐDSH) của các chính sách và dự án phát triển là một yêu cầu quan trọng cho bảo tồn, phát triển và sử…

Chính sách đặc thù về di dân, tái…

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.; Theo Phương Nhi/ chinhphu.vn, 19/11/2014 Bồi thường, hỗ trợ, tái định…

World Bank đánh giá Dự án tài chính…

Toàn bộ Nội dung môi trường Dự án Tài chính Nông thôn I, II và III do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững phụ trách, PGS TS Lê Trình chủ trì. Sau đây…