Văn bản cập nhật

BTNMT ngày 25/10 đã ban hành 04 Văn bản hợp nhất về Môi trường cụ thể như sau:- VB số 08/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi…

Lò bánh mì làm khổ dân

Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam đã nhận được đơn kêu cứu của bà Trần Anh (sinh năm 1958) thường trú tại nhà số 28 Phong Phú, phường 12, Quận 8, TP.Hồ…