/Liên hệ

Liên hệ

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

Phòng 510, nhà E1, khu ngoại giao đoàn, Số 6 Đặng văn ngữ, Đống Đa, Hà nội 
Tel: +84 024 22108786

E-mail: VP:  vesdi.office@vesdi.com.vn; Viện trưởng:  phhoanghai@yahoo.com
Website: www.vesdi.org.vn

Tài khoản tiền Việt Nam         : 0021000019408
Tài khoản tiền nước ngoài : 0021370030829
Tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
Mã số thuế: 0103152371-001