English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

QUY TRÌNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐTM
Xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển kinh tế - xã hội là biện pháp quan trọng để bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển của cả nước cũng như của từng địa phương. Các luật về bảo vệ môi trường (BVMT) của Việt Nam ban hành lần thứ nhất năm 1963. Lần thứ hai năm 2005 đều đã có nội dung quy định khái quát về đánh giá tác động môi trường, gọi tắt là ĐTM cáự án phát triển kinh tế-xã hội (KTXH). Xuất phát từ nội dung quy định của các luật BVMT Chính phủ Việt Nam đã ban hành các Nghị định về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện những điều của luật BVMT. Trên cơ sở các nghị định này Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong các nghị định.
 
Năm 2008 trong hướng dẫn thực hiện luật BVMT ban hành năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của luật BVMT. Căn cứ nghị định đó, ngày 08/12/2008 Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về Đánh giá Môi trường Chiến lươc (ĐMC), Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) và Cam kết Bảo vệ Môi trường (CBM).
 
Chỉ khoảng hơn 2 năm sau ngày ban hành các nghị định và thông tư nói trên ngày 18/4/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về ĐMC, ĐTM và CBM. Căn cứ nghị định này ngày 18/7/2011, ngày 18/7/2011 Bộ TNMT đã ban hành Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết về một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về ĐMC, ĐTM và CBM.[1]
 
Xấy dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) là việc làm của chủ dự án và tổ chức tư vấn về ĐTM của dự án. Thẩm định báo cáo ĐTM của dự án là trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường liên quan. Các cộng đồng nhân dân (CĐND) sinh sống, làm việc trên địa bàn dự án là những người sẽ trực tiếp thụ hưởng và chịu đựng các tác động tích cực hoặc tiêu cực về tài nguyên thiên nhiên và môi trường của dự án phát triển. Vì mục đích bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường tại địa bàn dự án, đảm bảo và góp phần cải thiện đời sống của nhân dân sinh sống trên địa bàn dự án cần được tham vấn. Tức được hỏi ý kiến về các vấn đề TNMT trên địa bàn dự án. Những tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân những người công tác trong các ngành khoa học và công nghệ lien quan quan tâm đến các vấn đề tài nguyên và môi trường liên quan đến dự án cũng cần được tham vấn. Sự tham vấn này được gọi chung là tham vấn cộng đồng (TVCĐ). Việc Chính phủ và Bộ TNMT trong một thời gian không dài lắm đã liên tục bổ sung, phát triển các quy định về ĐMC, ĐTM và CBM đã nói lên tính phức tạp của việc thực hiện các quy định này, trong đó có quy định về TVCĐ liên quan từng đối tượng đánh giá.  
 


[1] Bộ TNMT. Thông tư hướng dẫn ĐMC, ĐTM, CBT, Hà Nội, 2008
 Bộ TNMT. Nghị định 29/2011/NĐ-CP. THông tư 26/2011/TT-BTNMT, Hà Nội, 2011
Các bài viết khác
Phát triển công cụ chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển nhằm hỗ trợ tài chính bền vững cho các khu bảo tồn biển
ĐMC VÀ ĐTM TRONG PHÒNG NGỪA, QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Đánh giá môi trường trong Dự luật BVMT sửa đổi: Sửa rồi vẫn chưa đổi
Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo luật bảo vệ môi trường
VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®