/Quan trắc và giám sát Môi trường

Quan trắc và giám sát Môi trường

Từ năm 1995 đến nay cán bộ khoa học của Viện Môi trường và Môi trường Phát triển Bền vững đã phối hợp với nhiều đơn vị KH-CN thực hiện công tác quan trắc (monitoring) về môi trường như sau:

 1. Quan trắc môi trường Dự án WB “Nâng cấp 2 tuyến đường thủy phía Nam và Cảng Cần Thơ: từ TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau và Hà Tiên” (quan trắc thủy hóa, bùn đáy, thủy sinh…), 2000-2005.
 2. Quan trắc môi trường Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, bao gồm cả sông Thị Vải (thủy hóa, thủy sinh), 2003 -2006.
 3. Quan trắc môi trường Dự án Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ (quan trắc ô nhiễm không khí, nước), 2004 đến nay.
 4. Quan trắc môi trường Dự án Nhà ga Quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án JBIC), (ô nhiễm không khí, ồn, rung), 2004-2007.
 5. Quan trắc chất lượng nước Dự án WB “Bảo vệ và phát triển các vùng đất ngập nước ở Việt Nam”, 2005-2006.
 6. Quan trắc môi trường Dự án Nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (JICA), 2010-2013.
 7. Quan trắc môi trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II (TAISEI), 2011-2013.
 8. Giám sát môi trường giai đoạn thi công các dự án Cảng hàng không Pleiku, (2015).
 9. Giám sát môi trường giai đoạn thi công Dự án “Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Thọ Xuân” (2015).
 10. Giám sát môi trường giai đoạn thi công Dự án “Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi” (2015).
 11. Lập Kế hoạch Giám sát môi trường cho Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cảng hàng không Rạch Giá – năm 2015.
 12. Kế hoạch Bảo vệ môi trường và giám sát môi trường định kỳ cho các dự án sân bay trong cả nước: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bi, Thọ Xuân, Pleiku, …. (hàng năm từ 2010 đến nay).
 13. Quan trắc môi trường Trang trại nông lâm sinh thái bền vững, thuộc Công ty Cổ phần đầu tư lương thực và thực phầm ngành ong, 2012 – nay.