World Bank đánh giá Dự án tài chính…

Toàn bộ Nội dung môi trường Dự án Tài chính Nông thôn I, II và III do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững phụ trách, PGS TS Lê Trình chủ trì. Sau đây…

Quản lý bảo tồn thiên nhiên: cần thu…

Chiến lược về quản lý hệ thống rừng đặc dụng (RĐD), khu bảo tồn (KBT) biển và KBT vùng nước nội địa của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng…

Đánh giá môi trường trong Dự luật BVMT…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng môi trường bị suy thoái như hiện nay bị cho là do quy trình đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi…

Thiếu vắng sự tham gia của người dân…

Tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Rất nhiều nguyên nhân đã được gọi tên, nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa…

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG…

Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước ta thì TVCĐ báo cáo ĐTM chỉ còn là TV các…

Bài viết số 1:PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG…

; Để hiểu về Phát triển Bền vững (PTBV) trước hết cần có khái niệm được đơn giản hoá, nhưng rõ ràng và tương đối chính xác về vật chất, vũ trụ và thế giới…

Bài mở đầu về Phát triển Bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM – THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG; Năm 1995, sau ngày thành lập với nhiệm vụ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo…

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự…

Tham vấn Cộng đồng trong vấn đề ĐTM của dự án rất quan trọng. Hội Thảo góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo số 5, điều 20 và 21. Cần…

Hội thảo khoa học Khai thác, chế biến…

Ngày 4 tháng 2 năm 2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Seminar để tiến hành trao đổi tri thức giữa các nhà khoa học lão thành và các cán bộ…

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững…

Sáng ngày 24/1/2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 và trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho…