Quan trắc môi trường

Hiện nay VESDI đang tiến hành quan trắc môi trường cho 2 dự án:; 1. Xây dựng nhà ga T2 Sân bay Nội Bài (Hà Nội) 2. Xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương…