Thiếu vắng sự tham gia của người dân…

Tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Rất nhiều nguyên nhân đã được gọi tên, nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa…

Bài viết số 1:PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG…

; Để hiểu về Phát triển Bền vững (PTBV) trước hết cần có khái niệm được đơn giản hoá, nhưng rõ ràng và tương đối chính xác về vật chất, vũ trụ và thế giới…

Bài mở đầu về Phát triển Bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM – THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG; Năm 1995, sau ngày thành lập với nhiệm vụ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo…

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự…

Tham vấn Cộng đồng trong vấn đề ĐTM của dự án rất quan trọng. Hội Thảo góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo số 5, điều 20 và 21. Cần…

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững…

Sáng ngày 24/1/2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 và trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho…

Dự án hỗ trợ hội phụ nữ xây…

Ngày 19/12, tại xã Phù Vân (Phủ Lý, Hà Nam), Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) và đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố bố…