/Quan trắc mẫu khí thải lò đốt rác sinh hoạt tại TP Thái Nguyên