/Quan trắc mẫu khí thải lò đốt rác sinh hoạt tại TP Thái Nguyên

Quan trắc mẫu khí thải lò đốt rác sinh hoạt tại TP Thái Nguyên

Một số hình tại TP Thái Nguyên

Bài Viết cập nhật sau

Hình ảnh