/Hội thảo khoa học Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và mai sau – Vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng Titan ven biển miền Trung.

Hội thảo khoa học Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và mai sau – Vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng Titan ven biển miền Trung.

Ngày 4 tháng 2 năm 2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Seminar để tiến hành trao đổi tri thức giữa các nhà khoa học lão thành và các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện. Đây là hoạt động Seminar thường kỳ theo sự chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và Viện trưởng – PGS.TS. Lê Trình.;

            Ngày 4 tháng 2 năm 2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Seminar để tiến hành trao đổi tri thức giữa các nhà khoa học lão thành và các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện. Đây là hoạt động Seminar thường kỳ theo sự chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và Viện trưởng – PGS.TS. Lê Trình.

          Seminar kỳ đầu với chủ đề “Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và cho mai sau – Vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng Titan ven biển miền Trung”. Đây là công trình nghiên cứu của GS.TSKH Đặng Trung Thuận (trường Đại học Quốc gia Hà Nội) và ThS Đặng Trung Tú (Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường). Buổi hội thảo khoa học dưới sự chủ trì và trình bày bởi Giáo sư Đặng Trung Thuận với sự tham gia đông đủ của các cán bộ nghiên cứu Viện MT&PTBV.

           
             Bài trình bày dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu nhiều năm về khai thác, chế biến quặng Titan trong cồn cát ven biển miền Trung, kết hợp với tư liệu của Đoàn Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Từ đó khái quát hóa bức tranh về hoạt động khoáng sản ở Việt Nam; dẫn ra những lợi ích do ngành công nghiệp khai khoáng đem lại; phân tích tác động nhiều mặt đến môi trường, sinh thái, an sinh xã hội; nêu lên những bức xúc trong hoạt động khoáng sản và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững hoạt động khoáng sản, trong đó có sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng.

            Chủ đề của buổi Seminar kỳ tới sẽ được đề xuất theo nhu cầu của các cán bộ nghiên cứu tại Viện. Dự kiến một trong số đó là chủ đề “Quy hoạch môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược”.
P/S: Liên hệ tham khảo tài liệu: Văn phòng Viện Môi trường và Phát triên Bền vững – ĐT: 0422108786
Email: vesdi.ofice@vesdi.org.vn