/Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012

Sáng ngày 24/1/2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 và trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cán bộ nhân viên của Viện. Đến dự có các thành viên trong Hội đồng khoa học, cán bộ nhân viên của 6 đơn vị trực thuộc và đội ngũ đông đảo cộng tác viên khoa học.

;

Sáng ngày 24/1/2013, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 và trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cán bộ nhân viên của Viện. Đến dự có các thành viên trong Hội đồng khoa học, cán bộ nhân viên của 6 đơn vị trực thuộc và đội ngũ đông đảo cộng tác viên khoa học.
               Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, Viện trưởng Lê Trình đã đọc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 về Công tác tổ chức, Công tác nghiên cứu triển khai KHCN, công tác tài chính, các ưu khuyết điểm chính và định hướng hoạt động của Viện năm 2013.

               Năm 2012 vừa qua, công tác tổ chức của Viện có 1 số sự kiện quan trọng như: Giải thể Trung tâm Con người và Môi trường (do không còn hoạt động); Thành lập Hội đồng Khoa học của Viện, gồm 9 thành viên: GS. Lê Thạc Cán là Chủ tịch Hội đồng Khoa học, PGS. Lê Trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học; và các UV: GS. Trần An Phong, PGS. Phạm Hoàng Hải, GS Đặng Trung Thuận, PGS. Lê Đình Thành, PGS. Trần Yêm, ThS. Võ Trí Chung, CN Nguyễn Đức Tùng(Thư ký); và sự ra đi của PGS.TS. Phạm Bình Quyền, nguyên Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Viện.
              Về công tác nghiên cứu triển khai KHCN: Trong năm 2012 các hướng nghiên cứu và triển khai dịch vụ KHCN chính của VESDI là: ĐMC (2 khu kinh tế, 3 khu bảo tồn); ĐTM (trên 10 dự án về phát triển công nghiệp, du lịch); Quan trắc môi trường (2 dự án quốc tế); Bảo tồn đa dạng sinh học; Nông nghiệp hữu cơ (1 dự án hợp tác quốc tế).
              Năm 2012, toàn Viện có 31 đề tài, dự án, dịch vụ KHCN về BVMT. Đây là các thế mạnh và truyền thống của Viện. Các thế mạnh khác của Viện như quản lý môi trường lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm, quy hoạch BVMT… cũng sẽ được phát huy trong thời gian tới.
Ngoài ra các nhà khoa học, chuyên gia của Viện đã được các bộ ngành, tổ chức quốc tế mời làm chuyên gia cho nhiều dự án về môi trường, tham gia nhiều Hội đồng của Bộ TNMT, Bộ KHCN, Bộ GTVT, các tỉnh,TP, hướng dẫn nhiều luận án TS, luận văn ThS.
             Viện đã chủ trương xây dựng “Tuyển tập các công trình của VESDI” để tôn vinh các nhà khoa học tiên phong về môi trường và phát triển, đã nhận trên 30 bài, trên 400 trang. Hiện nay đang biên tập, hoàn thiện, dự kiến tháng 3/2013 sẽ in ấn và xuất bản.
Đây là thành tích đáng biểu dương trong điều kiện VESDI là đơn vị tự hạch toán, tự tìm việc, nhất là trong điều kiện kinh tế cả nước đang gặp nhiều khó khăn, nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị phá sản hoặc ngưng hoạt động.
              Trong công tác tài chính, Viện đã nộp đầy đủ Hội phí Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam năm 2012, nộp đầy đủ thuế Nhà nước năm 2012.
Cũng tại buổi tổng kết, Viện trưởng Lê Trình đã biểu dương các thành tích mà Viện đạt được trong năm 2012, đồng thời đề nghị trong năm 2013 Viện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
a. Công tác chuyên môn
– Tiếp tục các nghiên cứu – triển khai theo định hướng: có giá trị khoa học kết hợp giá trị kinh tế: thêm trên 20 đề tài/dự án/dịch vụ KHCN mới.
– Mở rộng vùng/lĩnh vực hoạt động KHCN: về địa bàn (các vùng miền, bộ ngành) và lĩnh vực (công nghệ môi trường, BĐKH, ĐMC, ĐTM, quy hoạch môi trường, bảo tồn thiên nhiên,…)
– Nâng cao hiệu quả hợp tác trong và ngoài nước, phát huy thế mạnh về hợp tác quốc tế.: thêm 1 dự án hợp tac quốc tế.
– Tổ chức 1 hội nghị khoa học (có thể là hội nghị có tham gia của các nhà môi trường quốc tế); tổ chức chức 3-4 seminar khoa học (Hội đồng KH chịu trách nhiệm).
– Trên 3 sinh viên cao học bảo vệ luận văn, thêm 2-3 sinh viên cao học mới.
b. Chính sách, phúc lợi
– Các đơn vị đảm bảo đầy đủ các chính sách, chế độ cho nhân viên theo quy định nhà nước; đảm bảo tăng lương, phúc lợi cho cán bộ/CNV (phấn đấu: tăng trung bình trên 15% so với năm 2012, cao hơn mức lạm phát của quốc gia).
– Đóng thuế Nhà nước đúng và kịp thời.
                 Tại buổi lễ, Nguyên Viện trưởng Lê Thạc Cán, GS.TS Ngô Đình Tuấn đã trao tặng Bằng khen cho các cán bộ Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, Đặng Thị Thảo và trao tặng Giấy khen cho các cán bộ: Nguyễn Đức Tùng, Trần Thế Long, Nguyễn Ngọc Oánh, Nguyễn Thị Việt Trâm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ tổng kết cuối năm: