/Phát triển kinh tế nông nghiệp – Báo cáo hội thảo của Oxfam August 20th, 2012 by OXFAM in Vietnam

Phát triển kinh tế nông nghiệp – Báo cáo hội thảo của Oxfam August 20th, 2012 by OXFAM in Vietnam

Đây là một nghiên cứu về sự phát triển của kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam, bao gồm nghiên cứu về các chính sách và mục tiêu phát triển ngành, phản ứng của cộng đồng đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hợp đồng sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu đặc biệt tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của sự mở rộng kinh doanh nông nghiệp đối với nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số và phụ nữ, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho người nghèo.

Oxfam blog xin giới thiệu với bạn đọc báo cáo tóm tắt kết quả các phần trình bày và thảo luận tại hội thảo Quốc gia về Kinh doanh trong Nông nghiệp ở Việt Nam tháng 3 năm 2012. Tải tài liệu tại đây.;

Gần đây, Oxfam thực hiện một số nghiên cứu về sự phát triển của kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam, bao gồm nghiên cứu về các chính sách và mục tiêu phát triển ngành, phản ứng của cộng đồng đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hợp đồng sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu đặc biệt tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của sự mở rộng kinh doanh nông nghiệp đối với nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số và phụ nữ, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho người nghèo.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các đại biểu đã đề xuất các bước tiếp theo cho việc xây dựng các chính sách, nhằm nâng cao quyền lợi cho người nghèo, tại cấp độ địa phương và cấp độ chính sách. Oxfam sẽ luôn đứng trên quan điểm của người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là nông dân sản xuất nhỏ. Oxfam sẽ tiếp tục tăng cường tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của họ khi cần thiết