/Giới thiệu Luật Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh tại Việt Nam

Giới thiệu Luật Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh tại Việt Nam

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa cho biết, lần đầu tiên, một đoàn cán bộ của Vương quốc Anh đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á để trình bày về Luật Biến đổi Khí hậu của nước này. Từ ngày 14 đến 18 tháng 3, phái đoàn này đã giới thiệu về Luật Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

;

Tại Việt Nam, vào ngày 18/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Tham vấn bài học kinh nghiệm từ Luật Biến đổi khí hậu Anh quốc và Xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu của Việt Nam". Hội thảo do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức.

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề đã được đặt ra và thảo luận như: Làm thế nào để các nước như Việt Nam phát triển kế hoạch thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu? Việt Nam sẽ xây dựng chiến lược phát triển xanh để trở thành một quốc gia phát thải ít các-bon như thế nào? Tiến trình xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay? Khả năng tham gia và đóng góp của các đối tượng khác nhau, như doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự?

Theo Đại sứ quán Anh, Hội thảo là cơ hội để các nhà lập pháp, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tại Việt Nam nắm bắt các biện pháp Anh quốc đã áp dụng để đưa các hành động cần thiết vào luật để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị lập chính sách và kế hoạch về biến đổi khí hậu tại Việt Nam cân nhắc việc sử dụng các công cụ phù hợp cho quốc gia, cũng như khuyến khích thảo luận về khả năng xây dựng hành lang pháp lý về biến đổi khí hậu.

Luật Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh ra đời năm 2008. Đây là Luật về biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới. Trong năm 2010, nhiều hội thảo đã được tổ chức trên thế giới để giới thiệu Luật này và khuyến khích tranh luận giữa các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự về cách tiếp cận trong xây dựng pháp luật và chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp.