/Rác thải nông thôn-Đi đâu về đâu?

Rác thải nông thôn-Đi đâu về đâu?

Phí VSMT ở nông thôn có không?

Đâu chỉ có ở các thành phố lớn mới đau đầu về vấn nạn rác thải, hiện nay, khi đời sống của người dân ở các vùng nông thôn được nâng cao thì kéo theo đó lượng rác thải ở những nơi này cũng tăng lên đáng kể.
;
Dưới đây là một số hố rác tự phát của người dân thôn Sen Đông, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình mà chúng tôi ghi lại được:
Vị vậy vấn đề xây dựng một nơi đổ rác tập trung đủ tiêu chuẩn giờ đây ở các vùng nông thôn đã trở nên cần thiết, thế nhưng hầu như các địa phương vẫn chưa chú ý đến điều này.