/Vedan chuyển 50% tiền bồi thường cho dân Đồng Nai

Vedan chuyển 50% tiền bồi thường cho dân Đồng Nai

Ngày 14/9, Chủ tịch Hội nông dân hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, Công ty Vedan Việt Nam đã chuyển tiền bồi thường đợt một cho nông dân bị thiệt hại của hai địa phương này vào tài khoản của hai Hội nông dân tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hai địa phương trên như đã cam kết.

;

Số tiền mà Vedan chuyển bồi thường cho hơn 5.000 nông dân bị thiệt hại trong đợt một là 60 tỷ đồng. Ngoài ra, một tỷ đồng doanh nghiệp này trả cho tỉnh Đồng Nai trong khoản phí điều tra thiệt hại cũng đã được chuyển vào tài khoản của Hội Nông dân Đồng Nai.

Hội Nông dân Đồng Nai cũng cho biết chứng thư bảo lãnh chi trả số tiền gần 60 tỷ đồng cho nông dân trong đợt hai của Ngân hàng Bangkok, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Công ty Vedan chuyển cho Hội Nông dân như biên bản cam kết đã ký trước đó.

Theo biên bản được ký kết vào ngày 10/9, phía Vedan sẽ bồi thường thiệt hại cho nông dân bốn xã Long Thọ, Phước An thuộc huyện Nhơn Trạch và xã Long Phước, Phước Thái thuộc huyện Long Thành số tiền gần 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền trên sẽ được Vedan thanh toán làm hai đợt. Đợt thanh toán thứ hai được phía Vedan cam kết sẽ trả chậm nhất đến ngày 14/1/2011 với số tiền gần 60 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được thanh toán theo sự bảo lãnh của Ngân hàng Bangkok Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo Vietnam+